O kredytach wiemy wszystko

Ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym

Decydując się na kredyt hipoteczny musimy się liczyć z dodatkowymi kosztami. Jednym z nich są różnego rodzaju ubezpieczenia. Niektóre są obowiązkowe, dzięki innym kredytobiorca może uzyskać lepsze warunki kredytu. Niestety, nie wszystkie ubezpieczenia do kredytu hipotecznego są korzystne dla kredytobiorcy - są kosztowne i ograniczają zakres ochrony. Tańsze i lepsze ubezpieczenia można znaleźć samemu na rynku, jeżeli faktycznie będziemy jakimś ubezpieczeniem zainteresowani.

Ubezpieczenia, które wiążą się z zaciągnięciem kredytu hipotecznego można podzielić na kilka rodzajów.

  • ubezpieczenie pomostowe (do momentu ustanowienia hipoteki),
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
  • ubezpieczenie nieruchomości,
  • inne ubezpieczenia.

Ubezpieczenie pomostowe

Do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej banki stosują tzw. ubezpieczenie pomostowe. Bez tego ubezpieczenia, bank nie mógłby wypłacić kredytu i czekał by do chwili wpisu hipoteki, która jest podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego.

Koszt ubezpieczenia pomostowego jest inny w poszczególnych bankach. Z reguły banki podnoszą oprocentowanie kredytu o 1% lub 2% do momentu wpisu hipoteki przez sąd. W przypadku kredytu hipotecznego w wysokości 200 tys. zł na 30 lat w okresie przejściowym zapłacimy ratę wyższą o około 80-120 złotych.

Obecnie sąd w Szczecinie  dość szybko wpisuje hipotekę -  w ciągu kilku tygodni. Tak więc powinniśmy zapłacić ubezpieczenie  tylko przez okres 1-2 miesięcy.

Inaczej wygląda sprawa w przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotnym. Zanim podpiszemy akt notarialny przenoszący własność i będziemy mogli wnioskować o wpis hipoteki należy do tego czasu doliczyć okres, w którym deweloper zakończy budowę. Jeżeli decydujemy się na zakup mieszkania, które dopiero jest budowane,  może upłynąć nawet kilka, kilkanaście miesięcy, w których będziemy płacić ubezpieczenie pomostowe.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

To ubezpieczenie wymagane jest tylko w sytuacji, w której kredytobiorca nie dysponuje wymaganym wkładem własnym, zazwyczaj 20% ceny zakupu. Koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zależy od poszczególnych banków. Niektóre pobierają go z góry za cały okres, inne na okres 3 lat i później naliczają kolejną opłatę. Jeszcze inne naliczają opłaty miesięcznie (podobnie, jak w omawianym wcześniej ubezpieczeniu pomostowym) i wiąże się to z podniesieniem oprocentowania od 0,15% do 0,3%.

Jak długo obowiązuje ubezpieczenie niskiego wkładu własnego? Do czasu, kiedy zadłużenie osiągnie poziom 80% wartości nieruchomości. Przykładowo, jeżeli kupujemy mieszkanie za cenę 300 tys. złotych i zaciągniemy kredyt na 95% wartości, to płacąc regularnie miesięczne raty, poziom 240 tys. zł (80% od 300.000) osiągniemy po około 90 miesiącach. W tym czasie będziemy płacić składki  z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Inne ubezpieczenia

Czasami banki oferują też inne ubezpieczenia do kredytu hipotecznego. Mogą to być ubezpieczenia na życie, jeżeli do kredytu przystępuje jedna osoba, lub kredytobiorcami są osoby starsze. Mogą to być ubezpieczenia od utraty pracy, utraty wartości nieruchomości itp. Często te dodatkowe ubezpieczenia nie są obowiązkowe, ale dzięki  wykupie takiego ubezpieczenia kredytobiorca może uzyskać lepsze warunki kredytu: niższą marżę lub brak prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego.

Warto dokładnie przeliczyć koszty dodatkowych ubezpieczeń może się okazać, że lepsze warunki kredytu nie zrekompensują nam kosztu takiego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nieruchomości

Nieruchomość, która jest zabezpieczeniem kredytu musi być ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres kredytu. Bank musi mieć pewność, że w przypadku szkody (na przykład pożaru czy zalania) kredytobiorca otrzyma odszkodowanie. Koszt ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (potocznie murów) to kwota ok 90-100 zł rocznie od każdych 100 tys. wartości nieruchomości. Jeżeli ubezpieczymy mieszkanie na 300 tys. zapłacimy za roczną polisę około 270-300 zł.

ubezp aurum.png

Nie na wszystkie ubezpieczenia warto się decydować. Pozornie lepsze warunki kredytu nie koniecznie dadzą nam oszczędności, jeżeli dokładnie policzymy koszty dodatkowych ubezpieczeń. Dobry, doświadczony doradca kredytowy jest w stanie dokładnie nam to wyliczyć.

 

<< powrót do Poradnika